הדס ונעמה בשיחה עם משה מכליס, שופט ונשיא בית משפט השלום בדימוס

הדס מכליס ונעמה רובין בשיחה עם השופט (בדימוס) משה מכליס
מטלה אקדמית בקורס "אחריות ציבורית ושחיתות פוליטית" באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במחלקה לניהול מדיניות ציבורית. סטודנטים וסטודנטיות בשיחות פתוחות עם שליחות ושליחי ציבור על העשייה היום-יומית והקשר בין התיאוריה והפרקטיקה. מנחת הקורס: ד"ר איילת רייטן | עורכים: ד"ר בוזי רביב וארטיום פינדיורין | מוזיקה: Let's Go Bananas-Evert Z - Artlist | חסות: היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב